Anglicky v pohodě, bez bariér    

   
     Angličtina
 

Učíme především reálně používanou angličtinu, kterou se mluví po celém světě.

Zajišťujeme výuku pro všechny úrovně angličtiny, od naprostých začátečníků po vysoce pokročilé manažery, a to v oblasti obecné i odborné (např.obchodní) angličtiny.

Výuku se snažíme přizpůsobit jednotlivým studentům i firmám tak, aby tématicky odpovídala co nejpřesněji požadavkům studujících, tedy i praktickému využití angličtiny v zaměstnání.

Nemáme časově ohraničené kurzy - výuka může být zahájena kdykoli v průběhu celého roku, na jakkoli dlouhou dobu. Výuka probíhá nepřetržitě.

Členění do stupňů pokročilosti máme podrobnější než je obecným zvykem. Proto se také nedržíme jednoho druhu učebního materiálu a jsme schopni reagovat na momentální úroveň znalostí jednotlivých studijních skupin.

Výuka probíhá v jazyce anglickém, s rodilými mluvčími z různých anglicky mluvících zemí.

Velikost studijních skupin i ceník najdete v sekci „Ceník“. O speciálních výukových i cenových podmínkách se lze následně domluvit při osobním jednání.

   
     
 
 
 
 
     

 

 
 
     
     
 
 
 
       English

 

   
Adobe Systems    Zpět/Back